Лиляна Бакайоко


Адвокатска кантора по международно търговско право

Оптимизираме Вашия успех

Отвъд границите, в дигиталната ера 

Реномирана адвокатска кантора в Париж - Лиляна Бакайоко

Лиляна Бакайоко е адвокат от Парижка и от Софийска адвокатски колегии, доктор по право и бивш професор по право.

Тя има  двадесет годишен опит като адвокат и десет годишен опит като преподавател по право.

Кантората й предоставя юридически услуги в областите на френското и българското право и представлява клиенти пред френски и български съдилища, основно в сферите на търговското право, международното частно право, дигиталното право, дружественото право и правото на интелектуалната собственост

Услугите се предоставят и на английски език.

Лиляна Бакайоко е удостоена с престижни международни награди. Тя е получила титлата "Топ международен бизнес адвокат на годината за 2024" от International Association of Top Professionals (IAOTP), базирана в Ню Йорк. Спечелила е наградата "Бизнес адвокат на годината - Global" на International Elite 100 (IE 100). Тя бе обявена и за "Международен бизнес адвокат на годината във Франция - 2024" на Годишните награди на Global Law Experts. Тя бе определена и за "Международен бизнес адвокат на годината - Париж" на Leading Adviser Awards 2023 от Acquisition International. Тя е избрана от Leaders in Law и Advisory Excellence като единствено препоръчаният експерт по международно бизнес право за Франция на глобално ниво. Списание World’s Leaders я включи в своя годишен списък на "Най-влиятелните жени лидери в правото за 2024 г.", включващ "изключителни жени-юристи с уникални качества и идеологии, които са им помогнали да постигнат успешен статус в своя правен сектор".


Активното участие и престижната селекция на Лиляна Бакайоко в световно признати правни мрежи ѝ позволяват да си сътрудничи с адвокатски кантори, установени в повече от 150 страни.


Услугите предоставяни от кантората включват следните интервенции:
 • правни консултации;
 • редактиране на договори и водене на преговори;
 • извънсъдебно разрешаване на спорове;
 • процесуално представителство в съда и арбитраж.

Тя разполага със значителен опит в областите на трансграничните сделки и на отношенията между бизнеси и правителства. 

  Кантората предоставя услуги, които са изключително добре адаптирани към нуждите на клиентелата, като предлага оптимални и ефикасни юридически решения.


  Области на дейност

  Една от петте причини, поради които е полезно да се изготвят договори

  Отлично владеене на правото

  Отлично владеене както на френското право, така и на българското право и на международното частно право, в области като: търговско право, международно частно право, дружествено право, облигационно право, семейно право и процесуално право.

  Качествен опит

  Качествен опит както в областта на теорията, така и в областта на практическото приложение на правото.

  Иновационен дух

  Иновационен дух, борбеност и динамика.

  Внимание към клиента и комуникационни качества

  Внимание към клиента и способност за качествена комуникация, осигуряващи човешки контакт базиран върху разбиране, доброжелателство и отчитане на конкретните нужди, с цел персонализирано адаптиране на правната намеса.

  Liliana Bakayoko: Une visionnaire du droit des affaires internationales et de la digitalisation.

  Hautement qualifiée en droit des affaires internationales, Liliana Bakayoko s’est forgé une solide expérience en tant qu’avocate, enseignante et consultante. Son parcours exemplaire et sa capacité d’adaptation face à la digitalisation du secteur juridique font d’elle une figure incontournable dans ce domaine."

  FORBES.

  Нашите последни новини