Лиляна Бакайоко


Адвокат по международно търговско право

Оптимизиране на успеха в бизнеса

Отвъд границите, в дигиталната ера 

Адвокатска кантора във Франция и в България

Лиляна Бакайоко е адвокат от Парижка и от Софийска адвокатски колегии, доктор по право и бивш професор по право.

Имайки почти двадесет годишен опит като адвокат и десет годишен опит като преподавател по право, тя се стреми да помогне на клиентите си да реализират целите си като предприемачи, търговци, мениджъри на компании или съдружници.

Нейната цел е да оптимизира успехите на клиентите си.

Услугите предоставяни от кантората включват следните интервенции:
  • правни консултации;
  • редактиране на договори и водене на преговори;
  • извънсъдебно разрешаване на спорове;
  • процесуално представителство в съда.
Лиляна Бакайоко практикува основно в сферите на търговското право и международното частно право.

Тя разполага със значителен опит в областите на трансграничните сделки и на отношенията между бизнеси и правителства. 

Нейните методи са следните:
  • вслушване в конкретните нужди на клиента, с цел индивидуално адаптиране на правната намеса;
  • анализиране на стремежите и възможностите за действие на клиента, с оглед на правния, икономическия, социалния, политическия и човешкия контекст;
  • предлагане на извънсъдебни и, когато е необходимо, съдебни стратегии и възможности за действие, и предоставяне на съвети и информация, които да напътстват клиента при вземането на информирани решения;
  • защита на интересите на клиента пред администрацията и съдилищата с енергичност и професионализъм.
Кантората на Лиляна Бакайоко предоставя юридически услуги в областите на френското и българското право и представлява клиенти пред френски и български съдилища. Услугите се предоставят и на английски език.

Лиляна Бакайоко е едновременно теоретик и практик в областта на правото. В допълнение към упражняването на адвокатската професия, тя е преподавала право в продължение на десет години в реномирани висши учебни заведения в Париж. Тя е автор на книгата „L’engagement en droit (L’individuation et le Code civil au XXIème siècle)“, публикувана на френски език от издателство Éditions Publibook Université, Париж, Франция.

Лиляна Бакайоко е член на международните мрежи от адвокатски кантори International Lawyers NetworkJustinian Lawyers и IR Global. Тя е член и на American Ban Association, на International Bar Association, на French-Speaking International Lawyers, на Debitura и на Френско-българската търговска и индустриална камара. Тя е Председател на Асоциация на адвокатите франкофони.

Кантората предоставя услуги, които са изключително добре адаптирани към нуждите на клиентелата, като предлага оптимални и ефикасни юридически решения.

Области на дейност

Една от петте причини, поради които е полезно да се изготвят договори

Отлично владеене на правото

Отлично владеене както на френското право, така и на българското право и на международното частно право, в области като: търговско право, международно частно право, дружествено право, облигационно право, семейно право и процесуално право.

Качествен опит

Качествен опит както в областта на теорията, така и в областта на практическото приложение на правото.

Иновационен дух

Иновационен дух, борбеност и динамика.

Внимание към клиента и комуникационни качества

Внимание към клиента и способност за качествена комуникация, осигуряващи човешки контакт базиран върху разбиране, доброжелателство и отчитане на конкретните нужди, с цел персонализирано адаптиране на правната намеса.

Liliana Bakayoko: Une visionnaire du droit des affaires internationales et de la digitalisation.

Hautement qualifiée en droit des affaires internationales, Liliana Bakayoko s’est forgé une solide expérience en tant qu’avocate, enseignante et consultante. Son parcours exemplaire et sa capacité d’adaptation face à la digitalisation du secteur juridique font d’elle une figure incontournable dans ce domaine."

FORBES.

Нашите последни новини