Лиляна Бакайоко


Адвокат по международно търговско право

Оптимизираме Вашия успех

Отвъд границите, в дигиталната ера 

Адвокатска кантора във Франция и в България

Лиляна Бакайоко е адвокат от Парижка и от Софийска адвокатски колегии, доктор по право и бивш професор по право.

Тя има  двадесет годишен опит като адвокат и десет годишен опит като преподавател по право.

Кантората й предоставя юридически услуги в областите на френското и българското право и представлява клиенти пред френски и български съдилища, основно в сферите на търговското право, международното частно право, дигиталното право, дружественото право и правото на интелектуалната собственост

Услугите се предоставят и на английски език.

Лиляна Бакайоко е избрана за International Business Lawyer of the Year in France в рамките на наградите Global Law Experts Annual Awards за 2024 г. Тя е обявена за Leading International Business Lawyer - Paris в рамките на наградите Leading Adviser Awards на Acquisition International за 2023 г. Тя е одобрена от Advisory Excellence като ескслузивно препоръчан експерт по международно бизнес право за Франция за 2024 година. 


Услугите предоставяни от кантората включват следните интервенции:
 • правни консултации;
 • редактиране на договори и водене на преговори;
 • извънсъдебно разрешаване на спорове;
 • процесуално представителство в съда и арбитраж.

Тя разполага със значителен опит в областите на трансграничните сделки и на отношенията между бизнеси и правителства. 

  Кантората предоставя услуги, които са изключително добре адаптирани към нуждите на клиентелата, като предлага оптимални и ефикасни юридически решения.


  Области на дейност

  Една от петте причини, поради които е полезно да се изготвят договори

  Отлично владеене на правото

  Отлично владеене както на френското право, така и на българското право и на международното частно право, в области като: търговско право, международно частно право, дружествено право, облигационно право, семейно право и процесуално право.

  Качествен опит

  Качествен опит както в областта на теорията, така и в областта на практическото приложение на правото.

  Иновационен дух

  Иновационен дух, борбеност и динамика.

  Внимание към клиента и комуникационни качества

  Внимание към клиента и способност за качествена комуникация, осигуряващи човешки контакт базиран върху разбиране, доброжелателство и отчитане на конкретните нужди, с цел персонализирано адаптиране на правната намеса.

  Liliana Bakayoko: Une visionnaire du droit des affaires internationales et de la digitalisation.

  Hautement qualifiée en droit des affaires internationales, Liliana Bakayoko s’est forgé une solide expérience en tant qu’avocate, enseignante et consultante. Son parcours exemplaire et sa capacité d’adaptation face à la digitalisation du secteur juridique font d’elle une figure incontournable dans ce domaine."

  FORBES.

  Нашите последни новини