Лиляна Бакайоко


Адвокат по търговско и семейно право

Адвокатска кантора във Франция и в България

Лиляна Бакайоко е адвокат от Парижка и от Софийска адвокатски колегии, доктор по право и бивш професор по право.

Имайки почти двадесет годишен опит като адвокат и десет годишен опит като преподавател по право, тя се стреми да помогне на клиентите си да реализират целите си като предприемачи, търговци, мениджъри на компании, съдружници или членове на семейство.

Нейната цел е да оптимизира успехите на клиентите си.

Услугите предоставяни от кантората включват следните интервенции:
  • правни консултации;
  • редактиране на договори и водене на преговори;
  • извънсъдебно разрешаване на спорове;
  • процесуално представителство в съда.
Лиляна Бакайоко практикува основно в сферите на търговското право и семейното право.

Тя разполага със значителен опит в областите на трансграничните сделки и на отношенията между бизнеси и правителства. 

Нейните методи са следните:
  • вслушване в конкретните нужди на клиента, с цел индивидуално адаптиране на правната намеса;
  • анализиране на стремежите и възможностите за действие на клиента, с оглед на правния, икономическия, социалния, политическия и човешкия контекст;
  • предлагане на извънсъдебни и, когато е необходимо, съдебни стратегии и възможности за действие, и предоставяне на съвети и информация, които да напътстват клиента при вземането на информирани решения;
  • защита на интересите на клиента пред администрацията и съдилищата с енергичност и професионализъм.
Кантората на Лиляна Бакайоко предоставя юридически услуги в областите на френското и българското право и представлява клиенти пред френски и български съдилища. Услугите се предоставят и на английски език.

Лиляна Бакайоко е едновременно теоретик и практик в областта на правото. В допълнение към упражняването на адвокатската професия, тя е преподавала право в продължение на десет години в реномирани висши учебни заведения в Париж. Тя е автор на книгата „L’engagement en droit (L’individuation et le Code civil au XXIème siècle)“, публикувана на френски език от издателство Éditions Publibook Université, Париж, Франция.

Лиляна Бакайоко е член на международните мрежи от адвокатски кантори International Lawyers Network и Justinian Lawyers. Тя е член и на American Ban Association, на International Bar Association, на French-Speaking International Lawyers и на Френско-българската търговска и индустриална камара. Тя е Председател на Асоциация на адвокатите франкофони.

Кантората предоставя услуги, които са изключително добре адаптирани към нуждите на клиентелата, като предлага оптимални и ефикасни юридически решения.

Области на дейност

Отлично владеене на правото

Отлично владеене както на френското право, така и на българското право и на международното частно право, в области като: търговско право, дружествено право, облигационно право, семейно право и процесуално право.

Качествен опит

Качествен опит както в областта на теорията, така и в областта на практическото приложение на правото.

Иновационен дух

Иновационен дух, борбеност и динамика.

Внимание към клиента и комуникационни качества

Внимание към клиента и способност за качествена комуникация, осигуряващи човешки контакт базиран върху разбиране, доброжелателство и отчитане на конкретните нужди, с цел персонализирано адаптиране на правната намеса.

Както при упражняване на консултантска дейност така и при упражняване на дейност по представителство и защита, адвокатското дружество на Лиляна Бакайоко съдейства на своите клиенти, за да им даде възможност да намерят оптимизирани правни решения, с цел по-добър живот.

Нашите последни новини